Projekt Venkovní veřejné knihovny

V mnoha městech ČR se v parcích a na veřejných místech objevily malé veřejné knihovny. Poprvé jsem se s tímto trendem setkala v Praze v Heroldových sadech, kde jsem viděla slečnu, která z takové knihovny bere knížku a čte ji na dece v parku. V tu chvíli jsem jen z pouhé zvědavosti udělala to samé a čtení v parku mi vydrželo více než hodinu.
Napadlo mě, kolik lidí by asi udělalo to stejné co já, a jak lze touto myšlenkou ovlivnit další lidi, které by jindy ani nenapadlo knihu otevřít. Tyto malé většinou dřevěné knihovny slouží pro pobavení, ale i pro rozvoj vzdělání lidí, kteří tráví svůj volný čas v parcích, na lavičkách či na veřejných prostorech určených k odpočinku, nebo se jen tak prochází. V dnešní době digitalizace, rozvoje medií a sociálních sítí se na knihy a četbu velmi často zapomíná. V naší populaci je stále méně lidí, kteří čtou knihy. Tento projekt je snadným a účinným podnětem, jak knihy naší veřejnosti opět připomenout, jak jim dát možnost číst a seznámit se s autory velkých literárních děl. Veřejné knihovny v Plzni by se mohly stát pojítkem mezi mladými, ale i staršími lidmi a literaturou. Literatura nás učí schopnosti fabulovat, vytvářet logické a sociální konstrukce a orientovat se v nich. Četba mladým lidem rozšiřuje slovní zásobu, zvyšuje IQ, zlepšuje paměť a je výborným způsobem jak se zabavit, nebo jen vyjít z běžného stereotypu doby Facebooku, Instagramu a jiných sociálních sítí. Právě mladí lidé, studenti středních a vysokých škol jsou cílovou skupinou Informačních center pro mládež, která slouží těmto lidem a jsou jejich zkratkou ke vzdělání, práci, cestování, rozvoji osobnosti, informacím a také k tomu, kde všechny tyto věci nalézt. Proto jsme se rozhodli v našem ICM (informačním centrum pro mládež), že bychom chtěli zrealizovat projekt Veřejných knihoven i v Plzni, která je kulturním centrem a turistickým cílem mnoha lidí. V začátcích bychom rádi vytvořili dvě veřejné knihovny. Jednu z nich bychom umístili před SVČ RADOVÁNEK Pallova 52/19, Plzeň a další do Mlýnské strouhy nedaleko Pallovy ulice. Tyto knihovny bychom vytvořili, naplnili je různými žánry literárních děl a postarali se o jejich celkový provoz. Cílem Informačních center pro mládež je neustálé podněcování mládeže k jejich osobnostnímu rozvoji a vzdělávání. Projekt Venkovních veřejných knihoven nám přijde jako skvělý způsob, jak vzbudit v mladých lidech opět zájem o knihy a četbu, a zároveň podpořit jejich další rozvoj. Věříme, že bude tato aktivita prospěšná a že v budoucnu vybudujeme v Plzni více než dvě tyto knihovny a budou k užitku plzeňské veřejnosti.

Napsala: Bc. Simona Andersová

Back to top