Projekt Venkovní veřejné knihovny

V mnoha městech ČR se v parcích a na veřejných místech objevily malé veřejné knihovny. Poprvé jsem se s tímto trendem setkala v Praze v Heroldových sadech, kde jsem viděla slečnu, která z takové knihovny bere knížku a čte ji na dece v parku. V tu chvíli jsem jen z pouhé zvědavosti udělala to samé a čtení v parku mi vydrželo více než hodinu.
Napadlo mě, kolik lidí by asi udělalo to stejné co já, a jak lze touto myšlenkou ovlivnit další lidi, které by jindy ani nenapadlo knihu otevřít. Tyto malé většinou dřevěné knihovny slouží pro pobavení, ale i pro rozvoj vzdělání lidí, kteří tráví svůj volný čas v parcích, na lavičkách či na veřejných prostorech určených k odpočinku, nebo se jen tak prochází. V dnešní době digitalizace, rozvoje medií a sociálních sítí se na knihy a četbu velmi často zapomíná. V naší populaci je stále méně lidí, kteří čtou knihy. Tento projekt je snadným a účinným podnětem, jak knihy naší veřejnosti opět připomenout, jak jim dát možnost číst a seznámit se s autory velkých literárních děl. Veřejné knihovny v Plzni by se mohly stát pojítkem mezi mladými, ale i staršími lidmi a literaturou. Literatura nás učí schopnosti fabulovat, vytvářet logické a sociální konstrukce a orientovat se v nich. Četba mladým lidem rozšiřuje slovní zásobu, zvyšuje IQ, zlepšuje paměť a je výborným způsobem jak se zabavit, nebo jen vyjít z běžného stereotypu doby Facebooku, Instagramu a jiných sociálních sítí. Právě mladí lidé, studenti středních a vysokých škol jsou cílovou skupinou Informačních center pro mládež, která slouží těmto lidem a jsou jejich zkratkou ke vzdělání, práci, cestování, rozvoji osobnosti, informacím a také k tomu, kde všechny tyto věci nalézt. Proto jsme se rozhodli v našem ICM (informačním centrum pro mládež), že bychom chtěli zrealizovat projekt Veřejných knihoven i v Plzni, která je kulturním centrem a turistickým cílem mnoha lidí. V začátcích bychom rádi vytvořili dvě veřejné knihovny. Jednu z nich bychom umístili před SVČ RADOVÁNEK Pallova 52/19, Plzeň a další do Mlýnské strouhy nedaleko Pallovy ulice. Tyto knihovny bychom vytvořili, naplnili je různými žánry literárních děl a postarali se o jejich celkový provoz. Cílem Informačních center pro mládež je neustálé podněcování mládeže k jejich osobnostnímu rozvoji a vzdělávání. Projekt Venkovních veřejných knihoven nám přijde jako skvělý způsob, jak vzbudit v mladých lidech opět zájem o knihy a četbu, a zároveň podpořit jejich další rozvoj. Věříme, že bude tato aktivita prospěšná a že v budoucnu vybudujeme v Plzni více než dvě tyto knihovny a budou k užitku plzeňské veřejnosti.

Napsala: Bc. Simona Andersová

V neděli 23. září 2018 se na Nové scéně DJKT uskutečnil slavnostní večer pod názvem „Perly Plzeňského kraje“. Na něm hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ocenil nadané děti našeho kraje. Výtěžek večera byl poukázán na projekt Díky dětem. Večer se uskutečnil s podporou Střediska volného času Radovánek a Nadace 700 let města Plzně.

Kdo jsme?

Jsme skupina mladých lidí, která zahrnuje zástupce ze všech středních škol v Plzeňském kraji, které jsou zároveň krajem zřizovány. Alespoň taková je naše idea – jako vždy je však realita kapku odlišná. V současné době nám několik škol, bohužel, chybí, ale naopak z jiných škol se k nám dostavuje více než jeden zástupce. V tuto chvíli evidujeme 44 členů z 31 škol.

Postupová soutěž RUBIKON pro žáky 7. až 9. tříd základních škol (a ekvivalentních tříd víceletých gymnázií) na téma zvýšení povědomí nezletilých o nutnosti dodržování zákonů a zejména na podporu zákona, jenž zakazuje přístup mladistvých do 18 let k sázení a do sázkového prostředí.

Reportáže, fotografie, úvahy studentů, slovo hejtmana z výpravy do Osvětimy. To vše naleznete na této stránce.

Na této stránce naleznete informace k vyjímečné akci, kterou pořádá SVČ RADOVÁNEK ve spolupráci s Unipetrolem.

Na této stránce naleznete podrobné informace k připravovanému celostátnímu setkání Informačních center pro mládež, které se uskuteční v Plzni ve Středisku volného času RADOVÁNEK.

Back to top