Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Tábory SVČ Radovánek 2016!!

Středisko volného času Radovánek nabízí spoustu letních jak příměstských tak i pobytových táborů a soustředění 2016. 
Jedná se o taneční, kreativní, výtvarné a všeobecně pozávací tábory. 

Konkrétní nabídku táborů najdete zde: 

http://radovanek.cz/index.php/component/tabory/?Itemid=109

d 22.03.2016

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto