Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Česko-polská výměna mláděže

Téma:

Bikesharing (sdílení kol jako alternativní doprava ve městech)

Více info na: 

http://www.ddmpraha.cz/ddm/o-nas/aktuality/aktualita/bikesharing-volna-mista-na-projektu

Pro zájemce:

Zájemci ať prosím vyplní krátký dotazník online zde:  https://docs.google.com/forms/d/18o_aR_v9dWBiDvSabw32Kth78wSG7nS_ZEFHesgXT08/viewform?usp=send_form

Kontakt: 

Mgr. Eva Hrivnáková
Coordinator of International Activities
 
Informační centrum pro mládež
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
(The House of Children and Youth of the capital Prague)
Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
 
tel.: 420 222 333 843, 420 777 706 527
email: hrivnakova@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz

d 03.06.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto