Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Staň se na den tvůrcem evropské politiky!!!

Seminář bude sestávat ze tří částí – představení EU a jejích institucí, zjednodušená simulace Rady EU a Evropského parlamentu, a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí.

Nejaktivnější účastníci získají ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou o: vzniku evropské armády a společné obranné politicebrexitu či o podobě Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

 

Přihlásit se můžete zde: https://goo.gl/9rrcBb
Počet míst na semináři je omezen.

Kdy: 29. 3. 2017 (8:30 – 16:30)

Kde:  Krajský úřad Plzeňského kraje - zastupitelský sál, Škroupova 18, Plzeň

Více info: 

https://plzen.eurocentra.cz/ecms/plzen/akce/4690/regionalni-seminar-rozhoduj-o-evrope---stan-se-na-den-tvurcem-evropske-politiky/

d 03.03.2017

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto