Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Národní přírodní rezervace

Čerňovice

Přírodní památka, Skalnaté stráně nad Mží s teplomilnou květenou.

  • Adresa:Nýřany, Čerňovice, 330 36, Plzeň-sever 

 

Čertova hráz

Přírodní památka, Dokonale vytvořený okrouhlík nad Kralovickým potokem.

  • Adresa:Kralovice, Kozojedy, 331 41, Plzeň-sever 

 

Ejpovické útesy

Přírodní památka, Světově nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v zatopeném lomu.

  • Adresa:Plzeň, Dýšina, 330 02, Plzeň-sever 

 

Hromnické jezírko

Přírodní památka, zatopený odkliz po historické těžbě kamenečných břidlic a přilehlý komplex hald s ponecháním lokality přirozenému vývoji.

  • Adresa:Nýřany, Hromnice, 330 11, Plzeň-sever 

 

Chlumská stráň

  • Adresa:Chlum nad Berounkou 

 

Malochova skalka

Přírodní památka, Lokalita teplomilné květiny.

  • Adresa:Nýřany, Druztová, 330 07, Plzeň-sever 

 

Osojno

Přírodní památka, Zbytek smíšeného teplomilného lesa.

  • Adresa:Kralovice, Dražeň, 331 01, Plzeň-sever 

 

Příšovská homolka

Přírodní památka, Třetihorní čedičová sopka.

  • Adresa:Nýřany, Příšov, 330 11, Plzeň-sever 

 

Správa CHKO Český les

 

U báby - U lomu

Přírodní památka, Skupina žulových balvanů.

  • Adresa:Kralovice, Žihle, 331 65, Plzeň-sever 

d 13.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto