Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Dobrovolnictví

Centrum pro zdravotně postižené plzeňského kraje - Rokycany

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů

 

Diakonice ČCE - Středisko Přemysla Pittra

Diakonie Západ již více než 20 let poskytuje sociální a duchovenské služby v západočeském regionu v oblasti péče a prevence. Řeší jedinečné projekty a je platformou pro řadu komunitních aktivit.

 

Diakonice Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy poskytuje od roku 2012 sociální služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod

Zařízení je následovníkem přejmenovaného Ústavu sociální péče pro mentálně postižené a v současnosti poskytuje široké spektrum sociálních služeb lidem s mentálním postižením v celoročním domově pro osoby se zdravotním postižením.

 

N. O. S. - Nepomucký ornitologický spolek

Sdružení se zabývá ochranou a výzkumem přírody a krajiny, zejména ptáků a péčí o zeleň. Přijímající dobrovolníky.

 

Občanská poradna Plzeň, o. s.

Občanská poradna Plzeň, o.s. je nestátní nezisková organizace. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

Oblastní charita Klatovy

Charita nabízí sociální a zdravotní péči seniorům či tělesné postiženým lidem. Poskytuje ošetřovatelskou službu, poradnu a nízkoprahový klub pro mládež.

Oblastní charita Rokycany

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Nabízíme možnost osobní hygieny, stravy, kontaktu se společenským prostředím, rehabilitace, zajištění kulturního programu, vzdělávací a aktivizační činnosti. Pomáháme lidem s postižením, seniorům a dalším.

 • adresa: Kozlerova 791, 337 01 Rokycany-Nové Město
 • email: drlikova@dchp.cz
 • telefon: 371 726 129
 • web: www.charitarokycany.cz

 

Provozování regionálního ekocentra a záchranné stanice pro poraněná zvířata

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí působí na jihozápadním Plzeňsku již více jak 20 let. Organizace začínala svoji činnost především v oblasti ochrany biodiverzity. Vyvěšovali jsme budky pro dravce, sovy i pěvce, mapovali jsme lokality s výskytem obojživelníků, sčítali dravce atp.

 

S. O. S. Život pro koně - útulek pro staré a týrané koně

Cílem útulku není jen poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také zlepšování a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, zlepšování příslušných právních norem, získávání nových členů a spolupracovníků a osvětová činnost mezi veřejností. Rozšiřování informací mezi lidmi o kladném vztahu ke zvířatům a vzájemných přátelských vztazích.

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Kšice, 349 01

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Obora, 347 01

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Stráž, 348 02

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Tyršova 78, 334 41 Dobřany
 • telefon: 377 972 350

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Dobříč , 330 05
 • email: sdh@dobric.cz
 • telefon: 603 584 421

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Bdeněves 42, 330 32
 • telefon: 603 146 405

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Kokašice

 

Sbor dobrovolných hasičů

 • adresa: Bor, 348 02

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

TOTEM RDC

Spolek TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum vznikl původně jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 27.7.1999 pod č.j. VS/1-1/40853/99-R , dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

 

TOTEM, o.s.

Semináře, výcviky, databáze Mateřské centrum Program Pět P Nezaměstnaní jako dobrovolníci Program Senior Dobrovolníci v nemocnicích Evropská dobrovolná služba Dobrovolnictví ve školách - Gabriel

 • adresa: Rokycanská 44, 312 00, Plzeň
 • email: totem.pm@volny.cz
 • telefon: 377 260 425
 • web: www.totem-rdc.cz

 

d 12.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto