Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Přírodní rezervace

Bažantnice

Cenný komplex smíšeného lesa s bohatým bylinným podrostem včetně potoční nivy,navazující na systém rybníků, kulturní floristicky bohaté louky a prameniště.

 • Adresa: Nýřany, Nekmíř, Lhotka u Nekmíře, 331 52, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Boječnice

Evropsky významná lokalita, lokalita čolka velkého

 • Adresa: 348 02 Stráž - Plzeňský kraj

 

Bučina u Žďáru

Podhorská bučina

 • Adresa: 348 15 Chodský Újezd - Plzeňský kraj

 

Čertovo břemeno

Skalní útvar v lese u Únětic

 • Adresa: Únětice - Plzeňský kraj

 

Darmyšl-pískovna

Evropsky významná lokalita, lokalita čolka velkého

 • Adresa: 348 02 Staré Sedlo - Plzeňský kraj

 

Diana

Starý bukový prales

 • Adresa: 348 06 Rozvadov - Plzeňský kraj

 

Dubensko

Tisový porost

 • Adresa: Kralovice, Chříč, 331 41, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Fajmanova skála

Kamenné moře, jedle, buk, smrk, javor klen, reliktní borovice

 • Adresa: Drahkov - Plzeňský kraj

 

Farské bažiny

Rašeliniště s kompaktním porostem blatky

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

Háj

Přirozený smíšený porost

 • Adresa: Nýřany, Druztová, 330 07, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Hradištský vrch

Zbytek přirozených lesních společenstev xerothermního charakteru

 • Adresa: 349 52 Konstantinovy Lázně - Plzeňský kraj

 

Hůrky

Rašeliniště se vzácnou květenou.

 • Adresa: Hůrky u Zahrádky, 330 35, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Chyninské buky

Bučina téměř pralesového rázu s bohatou hájovou květenou.

 • Adresa: Chynín - Plzeňský kraj

 

Jeskyně Inků

Evropsky významná lokalita, lokalita netopýra černého.

 • Adresa: 348 13 Chodová Planá - Plzeňský kraj

 

Jezírka u Rozvadova

Lesní vrchoviště, mimořádně bohatá lokalita rosnatky okrouhlolisté.

 • Adresa: 348 06 Rozvadov - Plzeňský kraj

 

Kateřinský a Nivní potok

Evropsky významná lokalita, lokalita bobra evropského

 • Adresa: Přimda - Plzeňský kraj

 

Kokšín

Bukojedlová rezervace s bohatou květenou.

 • Adresa:  Mítov - Plzeňský kraj

 

Kozelka

Stolová hora vulkanického původu s pseudozávrty, skalními věžemi,pyramidami a sutěmi.

 • Adresa: Kralovice, Manětín, Nečtiny, 331 62, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Krašov

Smíšené porosty pod hradem s bohatou květenou.

 • Adresa: Kralovice, Bohy, 331 41, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Křížový kámen

Hluboké lesní vrchoviště s rašelinnými jezírky s typickými společenstvy a výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

Lazurový vrch

Suťové porosty na skalnatých svazích, významné zimoviště netopýrů

 • Adresa: 348 13 Chodová Planá - Plzeňský kraj

 

Lopata

Listnatý porost s pestrou hájovou květenou kolem zříceniny hradu Lopata.

 • Adresa: Milínov u Nezvěstic - Plzeňský kraj

 

Lužany

Charakteristický typ lužního lesa na střední Úhlavě.

 • Adresa: Lužany u Přeštic - Plzeňský kraj

 

Mělký rybník

Lokalita vodního ptactva.

 • Adresa: 348 01 Staré Sedliště - Plzeňský kraj

 

Míšovské buky

Přírodní rezervace (buk, jedle)

 • Adresa: Drahkov - Plzeňský kraj

 

Nový rybník

Ochrana hnízdiště a migračního stanoviště vodních ptáků, mokřadní ekosystém.

 • Adresa: Nýřany, Úherce, 330 23, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Ostrůvek

Podhorský smíšený prales

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

 Pavlova Huť

Podmáčená smrčina ojedinělá v bukových porostech

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

Pavlovická stráň

Teplomilný lesní porost s typickou květenou.

 • Adresa:  349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

Petrovka

Pseudokrasový žleb, rašeliniště, mokřady a bor (místní ekotyp borovice lesní)

 • Adresa:  Nýřany, Chotíkov, 330 17, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Pod Volfštejnem

Lokalita vstavačů.

 • Adresa: 349 58 Černošín - Plzeňský kraj

 

Podkovák

Rašeliniště vrchovištního typu charakteristického pro oblast Českého lesa s typickými společenstvy rostlin a živočichů a s porosty borovice blatky.

 • Adresa:  347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

Polánka u Nepomuka

Mokřadní louka a slatinné rašeliniště s chráněnými druhy rostlin.

 • Adresa: Polánka u Nepomuka - Plzeňský kraj

 

Přimda

Pralesový porost kolem zříceniny hradu

 • Adresa:  348 06 Přimda - Plzeňský kraj

 

Smrčí

 

 • Adresa: Český les - Plzeňský kraj

 

Správa NP a CHKO Šumava

Horské olšiny a smrčiny, pcháčové louky v údolí potoka Losenice.

 

Správa NP a CHKO Šumava

Údolí Bílého potoka s vodopádem, starý pralesovitý porost.

 

Správa NP a CHKO Šumava

Hluboce zaříznuté údolí Zlatého potoka s vodopády a prameništní komplex s polo- až přirozenými lesními porosty.

 

Střela

Kaňonovité údolí Střely s přirozenými teplomilnými porosty

 • Adresa: Kralovice, Mnětín, 331 62/Mladotice, 331 41/ Žihle, 331 65, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Štola Dlouhý tah, Stříbro

Evropsky významná lokalita, lokalita netopýra černého.

 • Adresa: 349 01 Stříbro, Vranov - Plzeňský kraj

 

Stříbro-vojenské cvičiště

Evropsky významná lokalita, lokalita kuňky žlutobřiché

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

Štola Věra

Evropsly významná lokalita, lokalita netopýra velkého

 • Adresa: 348 13 Chodová Planá - Plzeňský kraj

 

Tisovské rybníky

Šest rybníků s mokřadními loukami a bohatou avifaunou

 • Adresa: 348 01 Staré Sedliště, Tisová - Plzeňský kraj

 

Tišina

Podhorská smrková bučina

 • Adresa: 348 15 Chodský Újezd - Plzeňský kraj

 

Třímanské skály

Důvod ochrany: Reliktní bor a skalní step na spilitovém podkladu.

 • Adresa: Třímany - Plzeňský kraj

 

U rybníčků

Ostřicové louky s významnou květenou

 • Adresa: 349 53 Lestkov - Plzeňský kraj

 

Zábělá

Dubohabrový les s bohatou květenou

 • Adresa: Plzeň, Chrást u Plzně, 330 03, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

Zlín

Přírodní rezervace teplomilné vzácné a chráněné květeny

 • Adresa: Dolní Lukavice - Plzeňský kraj

 

Zvoníčkovna

 • Adresa: Mirošov - Plzeňský kraj

 

d 30.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto