Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Národní přírodní památky

Černá stráň

Naleziště zkamenělin v dobrotivském souvrství.

 • Adresa: Starý Plzenec - Plzeňský kraj

 

 

Černošínský bor

Přírodní památka, Důvodem ochrany je borový les s bohatým keřovým a bylinným patrem.

 • Adresa: 349 58 Černošín - Plzeňský kraj

 

 

Čiperka

Přírodní památka, Důvodem ochrany je vývěr přírodní uhličité vody - jedné z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa.

 • Adresa: 348 13 Chodová Planá - Plzeňský kraj

 

 

Hádky

Doubrava v polesí Kamýky s pestrou hájovou květenou.

 • Adresa: Milínov u Nezvěstic - Plzeňský kraj

 

 

Krasíkov

Přírodní památka, zbytek teplomilných společenstev na čedičovém podkladu.

 • Adresa: 349 53 Kokašice - Plzeňský kraj

 

 

Maršovy Chody

Přírodní památka, Předmětem ochrany je silně podmáčená louka ležící mezi lesem a polem.

 • Adresa: 348 01 Částkov - Plzeňský kraj

 

 

Milov

Přírodní památka, Svahové prameništní rašeliniště s bohatou fytocenózou.

 • Adresa: 348 06 Přimda - Plzeňský kraj

 

 

Na Požárech

Národní přírodní památka, Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného.

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

 

Odlezelské jezero

Sesuvem vzniklé hrazené nejmladší jezero.

 • Adresa: Kralovice, Potvorov, 331 41/Žihle, Plzeň-sever - Plzeňský kraj

 

 

Peterské údolí

Přírodní památka, důvodem ochrany je teplomilný lesní porost s typickou květenou.

 • Adresa: 349 01 Stříbro - Plzeňský kraj

 

 

Pístovská louka

Přírodní památka, Květnaté louky s výskytem ohrožených rostlinných společenstev.

 • Adresa: 348 13 Chodová Planá - Plzeňský kraj

 

 

Pod Smutným koutem

Zbytek zachovalé dubohabrového a dubolipového háje s pestrou hájovou květenou.

 • Adresa: Robčice u Štěnovic - Plzeňský kraj

 

 

Pod Šipínem

Přírodní památka, Důvodem ochrany je bohatá lokalita pérovníku pštrosího.

 • Adresa: 349 52 Konstantinovy Lázně - Plzeňský kraj

 

 

Prameniště Kateřinského potoka

Předmětem ochrany je prameništní rašeliniště s vysokou hladinou spodní vody.

 • Adresa: 347 01 Lesná - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní památka Bašta

 • Adresa: Radnice, 338 28 - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní památka Kateřina

 • Adresa: Radnice, 338 28 - Plzeňský kraj

 

 

Racovské rybníčky

přírodní památka, Vzácná květena rašelinných a bažinných biotopů

 • Adresa:  348 02 Staré Sedlo - Plzeňský kraj

 

 

Správa CHKO Český les

 

 

Starý Czernický zámek v Chudenicích a Muzeum Josefa Dobrovského

Park o rozloze 1,89 ha, založený v roce 1842 jako školka k zásobování zámeckého parku, z níž arboretum s dřevinami převážně ze Severní Ameriky vzniklo především zásluhou Evžena Černína.

 

 

 

Starý rybník

Výrazné buližníkové skalní útvary.

 • Adresa: Starý Plzenec - Plzeňský kraj

 

 

Sutice

Naleziště zkamenělin spodních poloh dobrotivského souvrství ordoviku.

 • Adresa: Tymákov - Plzeňský kraj

 

 

Valcha

Přírodní památka, Reliktní bor na granitovém podkladu.

 • Adresa: 348 15 Chodský Újezd - Plzeňský kraj

 

 

Žďár u Chodského Újezda

Přírodní památka, Lesní přirozený mokřad s ostřicovým společenstvem, bohatý výskyt ohroženého prstnatce májového.

 • Adresa: 348 15 Chodský Újezd - Plzeňský kraj

 

d 14.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto