Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Organizace

Český svaz ochránců přírody Radnice

Environmentální výchova, práce s dětmi, ochrana biodiverzity i ochrana přírodního a kulturního dědictví v rámci pozemkového spolku

 

 

Český svaz ochránců přírody Rokycany

 

 

Český svaz ochránců přírody, 7. ZO Enkláva

  • Adresa: Purkyňova 32, 301 00 Plzeň - Plzeňský kraj

 

 

DDM Horažďovice - Přírodovědná stanice

Přírodovědná stanice DDM Horažďovice se zabývá EVVO především na základních školách, ale je využívána všemi typy škol z celé ČR.

  • Adresa: Blatenská 310, 341 01, Horažďovice - Plzeňský kraj

 

 

Environmentální informační centrum Kladruby

 

st 10:30-16:30, čt a pá 13:00-19:00, so 10:30-16:30

 

 

Environmentální informační centrum Klatovy

ekologické zemědělství, sběr hendikepovaných zvířat

  • Adresa: Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141, 339 01, Klatovy - Plzeňský kraj
  • Web: http://www.envic.cz/

 

 

Environmentální informační centrum Sušice

Specializuje se na oblast aktivní ochrany přírody a krajiny - záchranné transféry ohrožených druhů živočichů, obnova lesních společenstev.

 

 

Environmentální informační centrum

 út 12-16hod., st 13-17hod., čt 12-16hod.

 

 

Environmentální informační centrum

st 9-12, 14-17hod.

 

Klub náš svět Plzeň

Klub vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, kultury a ekologie. Pořádá a podporuje akce, které nabízejí náplň volného času nejen členům, ale i veřejnosti.

  • Adresa: Plaská 51 , 323 00 Plzeň-Bolevec - Plzeňský kraj

 

 

Muzeum Šumavy Kašperské hory

Muzeum má přírodovědné pracoviště, které provádí zoologický výzkum.

  • Adresa: náměstí 140, 341 91 Kašperské Hory - Plzeňský kraj

 

 

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum má přírodovědné pracoviště, které provádí zoologický výzkum.

  • Adresa: nám. Svobody 40, 342 01 Sušice - Plzeňský kraj

 

 

Muzeum Šumavy Železná Ruda

Muzeum má přírodovědné pracoviště, které provádí zoologický výzkum.

 

 

Naturis o.s.

Předmětem činnosti je především provoz pobočky Záchranné stanice pro handicapované živočichy ve Spáleném Poříčí v areálu Střední zemědělské školy v Klatovech.

  • Adresa: Voříškova ul.167- veterinární klinika, 339 01 Klatovy - Plzeňský kraj

 

 

Nepomucký ornitologický spolek

většina EVVO aktivit se odehrává na území okresů Plzeň-jih a Klatovy.

 

 

Sdružení občanů Kvítek

Organizace pobytů pro děti a mládež v přírodě.

 

 

Svoboda zvířat

Svoboda zvířat je celostátní, nepolitická, nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Naplňování svých cílů zabezpečuje Svoboda zvířat jak osvětovou a výchovnou činností, tak i přímými akcemi a v neposlední řadě i legislativní činností.

 

 

Úhlava o.p.s 

Prioritou současné Úhlavy, o.p.s. je rovněž vzdělávací a osvětová činnost, regionální rozvoj. Novou aktivitou Úhlavy, o.p.s. je oblast ochrany životního prostředí.

 

 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Muzeum se částečně zabývá problematikou tvorby a ochrany ŽP.

 

 

Záchranná stanice živočichů Plzeň

Organizace se aktivně podílí na praktické ochraně přírody v regionu a k tomuto účelu provozuje Záchrannou stanici živočichů.

 

d 29.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto