Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Přírodní parky

Branžovský hvozd

  • Adresa: Český les - Plzeňský kraj

 

 

Český les - Tachov

  • Adresa: Tachov - Plzeňský kraj

 

 

Hadovka

 

 

Kosí potok

 

 

Přírodní park Horní Berounka

V přírodním parku Horní Berounka se nachází několik zajímavých míst. Nad meandrem vytvořeným řekou nedaleko Plzně se na levém břehu zvedá Malochova skalka.

  • Adresa: Plzeň - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní park Horní Střela

  • Adresa: Malá 9, 304 01, Plzeň - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní park Kamínky

Jde o převážně zalesněné území, nejvyššími body jsou Mydlná (482 metrů nad mořem) a kóta 538,8 metrů nad mořem u tvrziště Kamýk.

  • Adresa: Kornatice - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní park Kornatický potok

Přírodní park Kornatický potok se nachází asi 4 km jihozápadně od Rokycan. Nejvyšším vrcholem je Maršál s nadmořskou výškou 560 m. n. m.

  • Adresa: Raková, 337 01 - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní park Trhoň

V přírodním parku se zachovaly přirozené porosty acidofilních a bukových doubrav s výskytem např.konvalinky vonné, hasivky orličí a kručiny německé. Nachází se zde též tis červený, a jeřáb muk. V území hnízdí naše známé sovy, jako je výr velký, puštík obecný nebo kulíšek nejmenší.

  • Adresa: Holoubkov - Plzeňský kraj

 

 

Přírodní park Zelenov

Přírodní park Zelenov se rozkládá na ploše 345 ha. Nachází se asi 2 km jihozápadně od Domažlic a je součástí geomorfologického celku Všerubská vrchovina, podcelkuČeskokubická vrchovina a okrsku Babylonská vrchovina.

  • Adresa: Český les - Plzeňský kraj

 

 

Sedmihoří

  • Adresa: Český les - Plzeňský kraj

 

 

Správa CHKO Blanský les

Mozaika vlhkých až mezofilních luk, pastvin, pramenišť a rašelinišť s výskytem velkého počtu ohrožených druhů rostlin.

 

 

Správa NP a CHKO Šumava

Skalnaté vrcholy s kamenným mořem a přirozenými lesními porosty.

 

 

 

d 29.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto