Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Vysoké školy

Západočeská univerzita Plzeň 

 • Info - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Téměř 15 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.
 • Adresa - Univerzitní ul., č. orientační 8, č.p. 2732, 306 14 Plzeň, Česká republika
 • Web - http://www.zcu.cz 
 • Telefon - 377 631 111

 

Fakulta aplikovaných věd ZČU

 • Info - Fakulta zajišťuje výuku v oblasti matematiky, geomatiky, inženýrské informatiky, aplikované vědy a informatiky. Nabízí katedry: fyziky, informatiky a výpočetní techniky, matematiky, mechaniky, kybernetiky, nové technologie pro informační společnost, centrum technického a přírodověděckého vzdělání a výzkumu.
 • Adresa - Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 • Web - http://www.fav.zcu.cz
 • email - suchome@fav.zcu.cz
 • Telefon - +420 377 632 001

 

Fakulta ekonomická ZČU

 • Info - Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou ze sedmi fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech – v Chebu a v Plzni. Nabízí katedry: ekonomie a kvantitativních metod, financí a učetnictví, geografie, podnikové ekonomiky a managementu, marketingu obchodu a služeb, centrum celoživotního vzdělávání.
 • Adresa - Husova 11, 30614 Plzeň
 • Web - http://www.fek.zcu.cz/
 • Email - fek@service.zcu.cz

 

Fakulta elektrotechnická ZČU

 • Info - Fakulta zajišťuje výuku v oblasti aplikované elektrotechniky a informatiky. Nabízí katedry:aplikované elektroniky a komunikací, elektroenergetiky a ekologie, elektromechaniky a výkonové elektroniky, technologie a měření, teoretické elektrotechniky, inovační centrum elektrotechniky.
 • Adresa - Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
 • Web - http://www.fel.zcu.cz
 • Email - fel@fel.zcu.cz
 • Telefon - 377 634 010-12

 

Fakulta filozofická ZČU

 • Info - Fakulta nabízí výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření. Nabízí katedry: Anglického jazyka a literatury, antropologie, archeologie, blízkovýchodních studií, filosofie, germanistky a slavistiky, historiských věd, politologie a mezinárodních vztahů, románských jazyků, sociologie.
 • Adresa -Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň
 • Web - http://www.ff.zcu.cz
 • Email -info-ff@ff.zcu.cz

 

Fakulta pedagogická ZČU

 • Info - Fakulta zajišťuje výuku v oblasti učitelství pro základní a střední školy. Nabízí katedry: biologie, geověd a envigogiky, anglického jazyka, českého jazyka a literatury, historie, hudební kultury, chemie, matematiky, fyziky a technické výchovy, pedagogiky, psychologie, ruského a a francouzského jazyka, tělesné sportovní výchovy, výpočetní a didaktické výchovy, výtvarné kultury, psychologie zdraví a výchovy ke zdraví.
 • Adresa - Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň
 • Web - http://fpe.zcu.cz
 • Email -vosahlik@fpe.zcu.cz

 

 Fakulta právnická ZČU

 • Info - Fakulta nabízí vzdělání ve všech oborech práva. Nabízí katedry: finančního práva a národního hospodářství, forenzní psychologie a sociologie, mezinárodního práva, občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, právních dějin, správního práva, teorie práva, trestního práva, ústavního a evropského práva, veřejné správy.
 • Adresa - Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
 • Web - http://www.fpr.zcu.cz
 • Email - law@fpr.zcu.cz

 

Fakulta strojní ZČU

 • Info - Fakulta zajišťuje výuku v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Nabízí katedry: energetických strojů a zařízení, konstruování strojů, materiály a strojírenské metalurgie, průmyslové inženýrství a management, technologie obrábění, tělesná výchova a sport, technologický institut, výzkumné centrum tvářecích technologií.
 • Adresa - Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
 • Web - http://www.fst.zcu.cz
 • Email - votoupal@fst.zcu.cz

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 • Info - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je v součastnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design. V současné době zajišťuje fakulta výuku 460 studentů v akreditovaných bakalářských i navazujících magisterských programech Výtvarná umění a Design, a to v několika studijních oborech a specializacích.
 • Adresa - Univerzitní 28, 30614 Plzeň
 • Web - http://www.fdu.zcu.cz
 • Email - mkohoutk@fdu.zcu.cz 

 

Fakulta zdravotnických studií

 • Info - Nabízí katedry: Fyzioterapie a ergoterapie, ošetřovatelství a porodní asistence, teoretické obory, záchranářství a technické obory, celoživotní vzdělávání, zdravotnické praxe.
 • Adresa - Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
 • Web - http://fzs.zcu.cz
 • Email - stnova@fzs.zcu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 06.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto