Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Vyšší odborné školy (Plzeň - město)

Vyšší odborná škola zdravotnická

 • info - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni již téměř půl století poskytuje kvalitní profesní zdravotnické vzdělání, které je vysoce žádané na trhu práce. Škola nabízí tyto obory: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný nutriční terapeut, diplomová dentální hygienistka, diplomovaný zdravotnický záchranář, sociální práce.
 • Adresa - Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
 • Web - www.zdravka-plzen.cz
 • Email - zdravka@zdravka-plzen.cz
 • Telefon - 378 015 111

 Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 

 • info - VOŠ nabízí obory: Marketing, Management dopravy, Informační a komunikační technologie a Stavebnictví. Výuka je zajišťována učiteli VOŠ, externími odborníky z firem, středních škol a Západočeské univerzity. V areálu školní jídelna a domov mládeže.
 • Adresa - Koterovská 828/85, 326 00  Plzeň-Lobzy 
 • Web - www.spse.pilsedu.cz
 • Emailvos@spseplzen.cz
 • Telefon - 377 418 111

 

 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové 

 • Info - Ve škole je pro letošní školní rok otevřeno sedm vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho tři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky  pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia.
  V denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Management sportovních aktivit, Systémový administrátor IT a od školního roku 2014/15 nově akreditovaný vzdělávací program Cestovní ruch.
 • Adresa - Ledecká 35, 323 21  Plzeň
 • Web - http://www.svzsplzen.cz
 • Email: info@vosplzen.cz
 • Telefon - 377 534 450, 734 567 554

 

 

 

 

 

 

d 06.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto