Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Organizace náhradní rodinné péče

Organizace náhradní rodinné péče:

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy, pakliže to není nezbytné. Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo v domácnostech a tedy naprosto diskrétně, provozní doba Po – Pá 8:30-17:00

 

Krajský úřad Plzeňského kraje

 

Krajský úřad Plzeňský kraj

 

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče

 

Městský úřad – odbor sociální a zdravotní

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Poradna náhradní rodinné péče PLZEŇ

Posláním Poradny náhradní rodinné péče je prosazovat a bránit právo každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, provázet a podporovat rodiny s přijatými dětmi.

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Posláním organizace je následná podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

 

Poradza svobodu 68/na pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 

Sociální odbor

 

Ústavní péče:

 

Azylové domy

 

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče pro děti a mládež

 

Dětský domov

 

Dětský domov a Školní jídelna Planá

 

Dětský domov Domino Plzeň

 

Dětský domov Domino Plzeň (pobočka Plzeň-Bolevec)

 

Dětský domov Domino Plzeň (pobočka Plzeň-Severní Předměstí)

 

Dětský domov Horšovský Týn

 

Dětský domov Nepomuk

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2

 

Dětský domov Staňkov

 

Dětský domov Trnová

 

Dětský domov, Kašperské Hory

 

Dům napůl cesty sv. Josefa Plzeň

  • adresa: Doudlevecká 71, 301 33 Plzeň
  • telefon: 377 220 894

 

Kojenecký ústav s dětským domovem

Zařízení je určeno pro opuštěné děti a sirotky, kapacita kojeneckého ústavu je 67 lůžek.

 

Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň (pobočka Plzeň-Lobzy)

Zařízení je určeno pro opuštěné děti a sirotky, kapacita dětského domova je 40 lůžek.

 

Oblastní charita Rokycany

Posláním krizového zařízení pro ženy je pomoc matkám s dětmi v sociální nouzi, dívkám, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím, obětem domácího násilí. Zařízení nabízí dočasné přístřeší s kapacitou 8 lůžek a individuální resocializační programy. služby, vedení k samostatnosti, nikoli k závislosti.

 

Sdružení pěstounských rodin

Chráněné bydlení pro přechodný pobyt chlapců a dívek, pro mladé odcházející z dětských domovů, výchovných ústavů a pro děti z pěstounských rodin.

 

STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

  • adresa: Sušická 75, 326 00 Plzeň
  • email: sona@tycko.cz
  • telefon: 377 442 66

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, střední škola a školní jídelna, Hostouň

  • adresa: Chodské náměstí 131, 345 25  Hostouň
  • telefon: 379 496 412

 

ZŠ, dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče pro děti a mládež Plzeň

d 20.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto