Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Lidská práva

Balance

domácí násilí

 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

 • adresa: Msgre. B. Staška 265, 344 01  Domažlice-Hořejší Předměstí 
 • email: domazlice@czppk.cz
 • telefon: 379 724 387
 • webczppk.cz/

 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK), Pracoviště Tachov

Sociálně-právní poradenství zdravotně postiženým, jejich rodinným příslušníkům a také seniorům; např. při žádostech o získání mimořádných výhod pro zdravotně postižené.

Pracovní doba: po 8-12 a 13-16 hod.; út 14-16 hod.; st 8-12 a 13-16 hod.; čt detašovaná pracoviště; pá dle telefonické dohody.

 

Centrum sociálních služeb Domažlice

Pro rodiny se vztahovými a výchovnými problémy, nezaměstnané a zdravotně postižené.

 

Centrum SOS Archa

Služby krizové pomoci, pro rodiny s dětmi.

 

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy.

 

HUMR

Cílem sdružení je podporovat ochranu lidských práv a přispívat ke zvyšování informovanosti na téma šoa a totalitních režimů.

 

Katedra ústavního práva Fakulty právnické (pobočka Plzeň-Vnitřní Město)

Katedra zajišťuje výuku v oblasti ústavního práva, státovědy, lidských práv a ústavního soudnictví.

 • adresa: Sady Pětatřicátníků 320/14, 306 14  Plzeň-Vnitřní Město 
 • email: jurcova@kup.zcu.cz
 • telefon: 377 637 441

 

Krizové centrum Regionálního institutu duševního zdraví Plzeň

 • telefon: 377 462 314

 

Linka dětské pomoci

linka důvěry pro děti

 • adresa: Staniční 74 Plzeň 326 00 
 • telefon: 377 260 221

 

Linka důvěry a psychologické pomoci Plzeň

provoz NONSTOP

 

Městský úřad – odbor sociální a zdravotní

Otevírací doba Po 7:30-11:30, 12:30 - 17:00, Út 7:00-11:30, 12:30-15:00, St 7:30 -11:30, 12:30-17:00, Čt 7:00-11:30, 12:30-15:00, Pá 7:00-11:30, 12:30-14:30, úřední dny pondělí a středa.

 

Nadace ČEZ, nadace (pobočka Plzeň-Východní Předměstí)

Účelem nadace je dosahování cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, ochrany lidského zdraví, práv nebo jiných humanitárních hodnot.

 

Národní iniciativa pro život, o.p.s.

Ochrana základního lidského práva, práva na život od okamžiku početí do přirozené smrti.

 

Občanská poradna

Poskytuje pomoc, radu a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Otevřeno: Po - Út 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00; St - Čt 09:00 - 12:00; Konzultace mimo uvedené hodiny dle individuální domluvy.

 

Občanská poradna

služby občanského poradenství

otevřeno každý čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

 

Občanská poradna Rokycany

Nízkoprahové centrum, občanská poradna, centrum podpory rodiny, probace a resocializace, mentoring, prevence ve školách.

 

Oblastní charita Rokycany

Posláním krizového zařízení pro ženy je pomoc matkám s dětmi v sociální nouzi, dívkám, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím, obětem domácího násilí. Zařízení nabízí dočasné přístřeší s kapacitou 8 lůžek a individuální resocializační programy.

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (pobočka Plzeň-Severní Předměstí)

Poskytování právní, sociální a psychologické pomoci uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizace vzdělávacích programů.

 

STP v ČR, o.s., místní organizace Bor

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 

STP v ČR, o.s., místní organizace Chodová Planá

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 

STP v ČR, o.s., místní organizace Planá

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 

STP v ČR, o.s., místní organizace Tachov

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 • adresa: Bělojarská 1541, 347 01 Tachov 
 • telefon: 721 612 194
 • webwww.svaztp.cz

 

STP v ČR, o.s., okresní organizace Černošín

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 

STP v ČR, o.s., okresní organizace Tachov-západ

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

 

Středisko Městské charity Plzeň

Poradenská linka, konzultace, ošetřovatelská, pečovatelská a respitní služba denní a týdenní centrum pro všechny klienty - kapacita 24 míst, pohotovostní asistenční služba.

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum Domažlice

 

Svaz tělesně postižených (STP) v ČR, o.s., okresní organizace Tachov

Cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších telesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Úřední dny a hodiny: druhý a poslení pátek v měsíci 11:00-14:00, kontaktní osoba a adresa pro zasílání: Jana Strapinová, Zárečná 1521/39, 347 01 Tachov

d 19.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto