Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Střední školy (Plzeň - město)

Církevní gymnázium

 • Info -Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium.Poskytuje kvalitní všestranné vzdělání, vychází z křesťanských tradic, respektuje osobnost studenta, nabízí otevřenou a přátelskou atmosféru. Je otevřeno všem bez ohledu na víru.Klade důraz na výuku cizích jazyků. Již od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky (angličtinu a francouzštinu, nebo němčinu), ve vyšších ročnících se přidává latina a volitelně i další cizí jazyk. Na škole působí rodilí mluvčí.Studenti si podle svých zájmů volí na konci šestého ročníku přírodovědnou, nebo společenskovědní třídu, aby tak měli možnost intenzivněji se věnovat předmětům, které považují za rozhodující pro přípravu na své další studium.
 • Adresa - Mikulášské náměstí 15, Plzeň
 • Web - http://www.cirkevni-gymnazium.cz
 • Email - info@cg-plzen.cz
 • Telefon - +420 377 248 816

 

Gymnazium Františka Křižíka

 • Info - Idea této školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality studentů vychováváme osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol.
 • Adresa - Sokolovská 54, 323 00 Plzeň
 • Web - http://www.krizik.eu
 • Email - gfk@krizik.eu
 • Telefon - 377 925 711

 

Gymnázium Luďka Pika

 • Info - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Studium je všeobecné a trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita školy je 660 studentů ve všech formách studia. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje studentům vytvořit si individuální zaměření studia.
 • Adresa - Opavská 21, Plzeň 312 00
 • Web - http://www.gop.pilsedu.cz
 • Email - gop@pilsedu.cz
 • Telefon - 377 183 311

 

Hotelová škola Plzeň

 • Info - Mise školy: K vrcholu gastronomického mistrovství tě dovede jen jedna cesta – kvalitní vzdělání na naší škole. Naše škola disponuje širokou nabídkou vzdělávacích oborů. V současné době mají uchazeči na výběr ze tří maturitních oborů a pěti oborů s výučním listem. Každoročně se na naší škole koná několik odborných kurzů. Jejich kompletní nabídku včetně fotografií z loňských ročníků najdete v sekci Odborné kurzy.
 • Adresa - Bendova 22, Plzeň
 • Web - http://www.hsplzen.cz
 • Email - v.mahdalova@hsplzen.cz
 • Telefon - 377 429 781

 

 

Hotelová škola Plzeň

 • Info - Mise školy: K vrcholu gastronomického mistrovství tě dovede jen jedna cesta – kvalitní vzdělání na naší škole. Naše škola disponuje širokou nabídkou vzdělávacích oborů. V současné době mají uchazeči na výběr ze tří maturitních oborů a pěti oborů s výučním listem. Každoročně se na naší škole koná několik odborných kurzů. Jejich kompletní nabídku včetně fotografií z loňských ročníků najdete v sekci Odborné kurzy.
 • Adresa - U borského parku 3, Plzeň
 • Web - http://www.hsplzen.cz/
 • Email - v.mahdalova@hsplzen.cz
 • Telefon - 377 429 781

 

Integrovaná střední škola živnostenská

 • Info - Nabízí obory: kadeřnice, bankovnictví a pojišťovnictví, návrhář, kosmetické služby, oděvní design, podnikání.
 • Adresa - Škroupova 13, Plzeň 301 00
 • Web - http://www.issziv.cz
 • Email - skola@issziv.cz
 • Telefon - 377 256 222

 

Konzervatoř Plzeň

 • Info - Ve výuce hlavních oborů působí na škole velké osobnosti české profesionální hudební scény. Řada z nich je vedle pedagogické činnosti aktivní také umělecky, a to i v takových institucích jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Národní divadlo nebo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. 
 • Adresa - Kopeckého sady 10, Plzeň
 • Web - http://www.konzervatorplzen.cz
 • Email - novak@konzervatorplzen.cz
 • Telefon - +420 603 526 586

 

Masarykovo gymnázium

 • Info - Studenti mají možnost volit mezi angličtinou, němčinou či francouzštinou, volitelným jazykem je rovněž ruština. Na škole vyučují od roku 1990 rodilí mluvčí německého a anglického jazyka. Pro praktickou aplikaci teoretických poznatků disponujeme řadou kontaktů se zahraničními partnerskými školami ve Weidenu, Regensburgu a Straubingu v SRN, v Helsinge v Dánsku, spolupracovali jsme i se školou ve francouzském Albertville, zvyšují se i možnosti univerzitního nebo vysokoškolského studia v zahraničí. Vůbec proto není výjimkou, že naši žáci běžně skládají mezinárodní jazykové zkoušky. Masarykovo gymnázium patří k dvaadvaceti gymnáziím v České republice, jejichž žáci jsou připravováni na velmi náročnou zkoušku Německý jazykový diplom II. stupně.
 • Adresa - Petákova 2, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.mgplzen.cz
 • Email - mgmgplzen.cz
 • Telefon - 377 270 874

 

Obchodní akademie

 • Info - Státní střední škola nabízí denní výuku čtyřletých studijních oborů a pětileté dálkové studium.
 • Adresa - Náměstí T.G. Masaryka 13, Plzeň
 • Web - http://www.oa.pilsedu.cz
 • Telefon -377227805

 

Plzeňská obchodení akademie - POA

 • Info - Soukromá škola rodiného typu, vytváří žákům vlídné prostředí a má porozumění pro jejich věková specifika. Pedagogové mají dlouholetou praxi s přípravou žáků pro jejich budoucí profesní život.
 • Adresa - Politických vězňů 5, 30100 Plzeň
 • Web - www.poa.pilsedu.cz
 • Email - poaplz@volny.czP
 • Telefon - 377423217

 

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu

 • Info - Naše škola nabízí kvalitní střední odborné vzdělávání v oblasti ekonomiky a podnikání, obchodu a užitého umění a designu. Klademe důraz na praktickou výuku v reálném prostředí firem a na spolupráci s nimi. Žáci poznají v průběhu studia práci v bankách, cestovních kancelářích, recepcích, reklamních agenturách a v mnoha dalších firmách. Vysíláme žáky na stáže a odborné praxe do zahraničí, kde získávají zkušenosti a zdokonalují se v cizojazyčné komunikaci. Teoretickou výuku zajišťujeme ve dvou budovách v Plzni, v Nerudově ulici a v Ateliérech Bory. Obě jsou vybaveny nejnovějšími technickými pomůckami a moderním zázemím. Dlouhá tradice, kterou máme, nás zavazuje k zachování vysokého standardu vzdělání a k jeho plánovanému rozvoji v souladu s potřebami trhu práce.
 • Adresa - Nerudova 33, 301 00 PLZEŇ
 • Web - www: nerudovka.cz
 • Email - sos@nerudovka.cz
 • Telefon - +420 377 183 610

 

SSUPŠ Zámeček

 • Info - Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů. Nově rekonstruované ateliéry v Křimicích jsou nedaleko, pouhé tři zastávky autobusem naproti křimickému zámku. Obě budovy jsou nově vybaveny nejmodernější technikou. Po dohodě lze kdykoliv navštívit umělecké ateliéry - malířské, grafické, sochařské, fotografický, ateliéry počítačové grafiky aj.Škola je členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky.
 • Adresa - Pod Vinicemi 889/82, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.zamecek.cz
 • Email - zamecek(zavinac)zamecek.cz
 • Telefon - 377 53 28 53

 

Sportovní a podnikatelská střední škola

 • Info - soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o vznikla v roce 1992. Cílem zřizovatele Mgr. Jaroslava Šlechty bylo a je vytvořit moderní a flexibilní školu, která předává svým žákům praktické poznatky a dovednosti, jež uplatní ve svém povolání i v občanském životě. Proto i učební plány a výukové metody vycházejí z analýzy požadavků trhu práce. 
 • Adresa - Sady 5.května 21, 301 12 Plzeň
 • Web - http://www.sapss-plzen.cz
 • Email -

 

Sportovní gymnázium Plzeň

 • Info - Sportovní gymnázium je jedinou státní školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření. Gymnázium ze svých finančních prostředků zajišťuje všestrannou a speciální sportovní přípravu v rámci učebních osnov předmětu sportovní příprava účast a trenérské vedení žáků na soutěžích zajišťují sportovní kluby, ve kterých jsou žáci členy na trenérském vedení žáků na soutěžích může klub spolupracovat s trenéry školy.
 • Adresa - Táborská 28, 326 00 Plzeň
 • Web - http://www.sgpilsen.cz
 • Email - posta@sgpilsen.cz
 • Telefon - 378 605 71

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu, služeb a provozu hotelů 

 • Info - Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových a čtyřletých oborů společné stravování, provoz obchodu, hotelnictví a turismus a cestovní ruch. U nástavbových oborů je možnost dálkového studia.
 • Adresa - Nade Mží 1, 318 00 Plzeň - Skvrňany
 • Web - www.hotelova-skola-plzen.cz
 • Email - info@hotelovka-plzen.cz
 • Telefon - 377 381 141

 

Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola proferora Švejcara

 • Info - Škola nabízí mnoho rozmanitých oborů pro chlapce i dívky.
 • Adresa - Klatovská 109, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.spstrplz.cz
 • Email -
 • Telefon - 377 423 378

 

Střední odborné učiliště elektrotechnické

 •  Info - Pro žáky 9. tříd nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitou a tříleté učební obory s výučním listem. Dále nástavbové studium pro absolventy učebních oborů Elektrotechnika a Provozní technika. Nově otevíráme maturitní obor Informační technologie.
 • Adresa -Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
 • Web - http://www.souepl.cz
 • Email - volfova@staff.souepl.cz
 • Telefon - 377308104

 

Střední odborné učiliště stavební

 • Info -Areál učiliště byl dobudován na počátku 90. let, v Plzeňském kraji tedy patří k nejnovějším a nejmodernějším. Jeho součástmi jsou budova školy, budova domova mládeže, kuchyně a jídelna, multifunkční sál, tělocvična s posilovnou a hernou stolního tenisu a rovněž venkovní sportoviště. Odborný výcvik probíhá jednak v dílnách, které se nacházejí v Borské, Harantově, Jateční a Křimické ulici, a jednak přímo na stavbách v Plzni a v jejím okolí.SOU stavební, Plzeň, Borská 55 je díky své velikosti a dostatečnému počtu žáků školou náležitě ekonomicky zajištěnou, a tím i patřičně stabilní. Stejně tak se svého budoucího uplatnění nemusejí jakkoli obávat ani naši absolventi.
 • Adresa - Borská 55, 301 00 Plzeň
 • Web - http://www.souplzen.cz/
 • Email - sou@souplzen.cz
 • Telefon - +420 373 730 030

 

Střední průmyslová škola dopravní

 • Info - SPŠD nabízí obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (silniční a letecká doprava, provoz a ekonomika dopravy, autotronik, mechanizace a služby, ekologie) a s výučním listem (automechanik, autoelektrikář, klempíř, lakýrník, čalouník.
 • Adresa - Karlovarská 99, Plzeň 323 00
 • Web - http://www.dopskopl.cz
 • Email - skola@dopskopl-kr.cz
 • Telefon - 377 520 253

 
Střední průmyslová škola stavební 

 • Info - Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů geodézie a katastr nemovitostí, stavebnictví a technické lyceum.
 • Adresa - Chodské náměstí 1585/2, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí 
 • Webhttp://www.spsstav.cz/ 
 • Emailspsstav@spsstav.cz
 • Telefon - 378 010 811

 

Střední průmyslová škola strojnická 

 • Info - Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, strojírenská technická administrativa, mechatronika, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení. Možnost dálkového studia.
 • Adresa - Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí 
 • Webhttp://www.spstrplz.cz/ 
 • Email 
 • Telefon - 377 423 378

 

Střední škola informatiky a finančních služeb 

 • Info - V současnosti probíhá výuka ve dvou budovách s učebnami a nafukovací hale s vícelúčelovým hřištěm. Všechny objekty se nachází v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech. Škola je bezbariérová, moderně zařízená. Žáci mají k dispozici 24 učeben, z toho 7 počítačových, vybavených kvalitní výpočetní technikou a běžným i speciálním softwarem (virtuální laboratoře, účetní software, manažerský informační systém, nAPOST, program pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou, jazykový software, atd. 
  Samozřejmostí je projekce, ozvučení a trvalé připojení k internetu. Pro výuku fiktivních firem slouží učebna vybavená kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou. Učitelé mají možnost žákům zefektivnit a zpříjemnit osvojování nových vědomostí a odborných kompetencí v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučení. 
 • Adresa - Klatovská 200, Plzeň
 • Web - http://www.ssinfis.cz
 • Email - info@ssinfis.cz
 • Telefon - 377 832 411

 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická

 • Info - SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech, v informačních technologiích a oboru Technické lyceum. Výuka dle školních vzdělávacích programů v oborech Elektrotechnika a Technické lyceum probíhá od 1. září 2008, v oboru Informační technologie od 1. září 2009.  Obor Technické lyceum je určený pro přípravu studentů zejména k vysokoškolskému studiu technických, přírodovědných nebo ekonomických směrů. Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením. Absolventi se uplatňují především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem a provozováním elektrotechnických, elektronických zařízení a výpočetní techniky. Po získání nezbytné praxe budou též schopni podobnou firmu založit a vést.
 • Adresa - Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň
 • Web - http://www.spse.pilsedu.cz
 • Email - spse@spse.pilsedu.cz, vos@spse.pilsedu.cz
 • Telefon - +420 377 418 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 05.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto