Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Týrání a zneužívání dětí

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha

Poskytovat komplexní výchovnou, psychologickou, sociální a duchovní pomoc dětem, mládeži a rodinám potýkajícím se s ohrožením vývoje a výchovnými problémy. Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti výchovy.

 

Diakonie CČE středisko Rokycany - Nízkoprahové komunitní centrum

Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy.

Otevírací doba: Po-Čt 13:30-18:00

 

Plus pro lidi v krizové situaci

Jejím posláním je poskytnout dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinámpsychickou podporu a bezpečné provázení v situacích, které vnímají jako naléhavé, nepříjemné či ohrožující. a nedokáží ji zvládnout vlastními silami.

 • Adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň 
 • Web: http://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/plus-pro-lidi-v-krizove-situaci/
 • Email: plus.zapad@diakonie.cz
 • Telefon: 377 223 221

 

Epoché o.s.

Krizová linka pro celou populaci. Epoché realizuje v současnosti následující projekty: ZDRAVOTNÍ PÉČE (psychiatrie, klinická psychologie, individuální, rodinná a skupinová psychoterapie, neuroterapie, supervize zdravotní péče), SOCIÁLNÍ SLUŽBY (krizová intervence, sociální studie, komunitní plánování sociálních služeb, supervize pomáhajících profesí), VZDĚLÁVÁNÍ

 

Fond ohrožených dětí 

Občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem. Fond ohrožených dětí pomáhá ohroženým dětem komplexním systémem sociálních služeb tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci. Nesoustřeďujeme se pouze na okamžité zajištění bezpečí dítěte, ale na dlouhodobé řešení situace.

 • Adresa: Barrandova 365/8, 326 00  Plzeň-Východní Předměstí 
 • Web: www.fod.cz
 • Email: fod@fod.cz
 • Telefon: 224 236 655

 

Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň 

Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení , které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímáme děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou,nechtějí či nedokáží postarat.

 

Linka dětské pomoci

Otevírací doma: každý všední den 7:00-20:00

 • Adresa: Staniční 74, Plzeň - Plzeňský kraj

 

Linka důvěry pro děti a mládež Rokycany

Otevírací doba: Po-St 7:00-18:00, Čt-Pá 7:00-16:00

 

Městská charita Plzeň

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

 • Adresa: Plzenecká 13, 326 00 Plzeň 
 • Web: www.mchp.cz
 • Email:     
 • Telefon: 

 

Městský úřad Rokycany - obor sociální a zdravotní 

Úřední dny: Po a St 7:15-11:30 /12:30-16:45

 

Občanská poradna Rokycany 

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství.
Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00
Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů: Po 13:00-16:00, St 13:00-16:00

 

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Poradenské služby a zázemí pro ženy a dívky v tísni

 

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

 

OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) - Stříbro

 • Adresa: Masarykovo nám. 1, 339 01 Stříbro

 

OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) - Tachov

 • Adresa: Rokycanova 1, 347 01 Tachov

 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství

Pobočka Plzeň
Otevírací doba: Po 7:30-17:00, Ut-Čt 7:30-15:30. Pa 7:30-12:30

 

 

 

akcent.zapad@diakonie.cz

d 14.10.2015

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto