Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Primární prevence

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

P-centrum nabízí preventivní programy a aktivity pro dospívající, třídní kolektivy základních a středních škol a jejich pedagogy.

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

P-centrum, středisko primární prevence, CPPT, o.p.s. poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Při realizaci programů vycházíme ze závazných dokumentů MŠMT pro oblast prevence.

  • adresa: Havířská 11, 301 00, Plzeň
  • web: www.cppt.cz

 

Centrum SOS Archa

Krizové centrum pro děti, mládež a dospělé

 

Český červený kříž - oblastní spolek Rokycany

Aktivity primární prevence pro děti a mládež

 

DDM Kamarád

DDM připravuje a realizuje výchovné a vzdělávací pořady a akce v duchu protidrogové prevence.

 

Diakonie CČE středisko Rokycany

Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy.

Otevírací doba Po-Čt 13:30-18:00

 

Diakonie ČCE středisko Rokycany

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy.

 

K-centrum Tachov KOTEC

Provozní doba: Po,St,Pá 10-17 hod., Po telefonické domluvě možné dohodnout konzultaci na úterý a čtvrtek

  • adresa: K.H.Borovského 177, 347 01 Tachov
  • web: www.kotec.cz

 

Kápezet

Pedagogicko-psychologická poradna

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

Služby jsou poskytovány bezplatně. Služba je poskytována terénním způsobem a v klubu Chapadlo na adrese Náměstí Míru 63, Klatovy I., na nádvoří městského úřadu, příchod průjezdem vedle radnice.

  • adresa: Náměstí Míru 63, 339 01, Klatovy

 

Nízkoprahový klub Ýčko

Provozní doba: Po - Čt 14:30 - 19:00

 

NZDM Pixla,Ponton, občanské sdružení

Provozní doba: Po - Čt: 14-19, Pá: 13-16

 

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň pracoviště PLZEŇ - SEVER

Spolupráce s Bílým kruhem bezpečí

 

Simona Váchalová

Program prevence patologických jevů

 

Společnost Tady a teď o.p.s.

Posláním Společnosti Tady a teď je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem.

 

Teen Challenge Plzeň

Středisko křesťanské pomoci Plzeň usilují pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými. Kontaktní osoba pro objednání primární prevence: Mgr. Michaela Hlavová, programový vedoucí TC Plzeň, e-mail: mina@tycko.cz, tel. 777 256 133

 

Ulice - agentura sociální práce

Provádění sociálních prací v oblasti uzavřené drogové scény, pouliční, klubové a privátní prostituce a romské komunity.

d 05.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto