Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Poruchy příjmu potravy

Diakonie CČE středisko Rokycany - Nízkoprahové komunitní centrum

Poradenství - nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy.

Otevírací doba Po-Čt 13:30-18:00

 

Diakonie ČCE středisko Rokycany - Centrum podpory rodiny

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy, pakliže to není nezbytné. Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo v domácnostech a tedy naprosto diskrétně

Provozní doba Po – Pá 8:30-17:00

 

Epoché o.s.

Krizové centrum NONSTOP

 

Ing. Jitka Moraveci

Individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

 

Kontaktní centrum Anabell Plzeň

Každé pondělí - 18:00 až 19:00 Informační centrum (telefon 725 051 870), 19:00 až 20:30 Psychoterapeutická skupina

 

Linka dětské pomoci

Krizové centrum

  • adresa: Staniční 74, Plzeň

 

MUDr. Eva Henrichová

Soukromá psychiatrická ordinace

  • adresa: Úslavská 17, 301 49 Plzeň

 

MUDr. František Janovský

Psychiatrická ambulance a AT poradna

  • adresa: Francouzská tř. 4, 32600 Plzeň

 

MUDr. Michael Krs

Psychoterapeutická skupina zaměřená na léčbu poruch příjmu potravy, individuální psychoterapie, péči hradí pojišťovny kromě VZP.

 

MUDr. Vladislav Žižka

Odborné ambulance Psychiatrické léčebny

  • adresa: Čechova 44, 301 00 Plzeň

 

Občanská poradna Rokycany

Poradenství - cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství. Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00, Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů: Po 13:00-16:00, St 13:00-16:00

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství, Otevírací doba Po 7:00-16:30, Út-Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:31

 

Psychiatrická klinika FN Plzeň

Psychiatrická léčebna

  • adresa: Alej svobody 80, 304 60, Plzeň-Lochotín
  • web: www.fnplzen.cz

 

Psychiatrická léčebna v Dobřanech

 

STOP PPP

Provoz neziskové organizace, která pořádá preventivních aktivity, vzdělávací a osvětové programy v problematice poruchy příjmu potravy.

 

Vojenská nemocnice - psychiatrie

  • adresa: Edvarda Beneše 9, 30446 Plzeň

 

 

d 05.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto