Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Poradenské služby - sociopat. jevy

Balance

Občanské sdružení poskytující pomoc obětem i svědkům domácího násilí.

 • adresa: Soukenická 47, 345 61  Staňkov

 

Bílý kruh bezpečí

Psychologické a právní poradenství, úterý 16 - 18 hod.

 • adresa: Americká 42, 301 35 Plzeň
 • web: www.bkb.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené plzeňského kraje – Rokycany

Centrum pro zdravotně postižené v Rokycanech poskytuje svým klientům odborné sociální poradenství, které obsahuje - sociálně právní poradenství, odborné konzultace při stavebních úpravách v bytě klienta, půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytování kontaktů.

 • adresa: Masarykovo náměstí 215, 337 01 Rokycany
 • web: www.czppk.cz

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.-Drogové poradenství ve věznici

Služby v oblasti primární, sekundární a terciální prevence, léčby a resocializace závislostí.

 • adresa: Havířská 11, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Centrum sociální prevence

 • adresa: Českých legií 42, 339 01 Klatovy

 

Diakonice CČE středisko Rokycany - Občanská poradna

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství.

Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00

 

Diakonie CČE středisko Rokycany - Nízkoprahové komunitní centrum

Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy.

Otevírací doba Po-Čt 13:30-18:00

 

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy, pakliže to není nezbytné. Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo v domácnostech a tedy naprosto diskrétně

Provozní doba Po – Pá 8:30-17:00

 

Diecézní charita Plzeň-Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Poskytování sociálního a právního poradenství cizincům.

 • adresa: Cukrovarská 16, 301 00, Plzeň
 • web: www.dchp.cz

 

JUDr. Petr Knobloch

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zaměřené na trestní, obchodní, občanské, rodinné a správní právo. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, právní poradenství a pomoc v trestním řízení.

 • adresa: Skrétova 1054/25, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

 

Kapezet

Odbornou i metodickou pomoc v oblasti primární prevence drogové závislosti a sociálně patologických jevů.

 

Kariérní a pracovní poradenství (ČvT)

Posláním je zvětšit sociální mobilitu lidí v nepříznivých životních situacích a posílit jejich schopnost řídit si svůj život samostatně.

 

Místní protidrogový kooordinátor

 • adresa: nám. Republiky 52, Horšovský Týn, 346 01
 • web: www.muht.cz

 

Občanská poradna Plzeň

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

Občanská poradna Plzeň

 • adresa: Barrandova 8, 326 00 Plzeň

 

Občanská poradna Plzeň, o.s.

Provozní doba: Pondělí 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00, Úterý 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00, Středa 9:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00, Čtvrtek 9:00 - 12:00

 

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Otevírací doba: Pondělí 10 - 15 h, Středa 12 - 18 h, Čtvrtek 12 - 18 h

 

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství

Otevírací doba Po 7:00-16:30, Út-Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:30

 

Poradna Bílého kruhu bezpečí

Úterý od 16.00 h do 18.00 h

 • adresa: Husova 11, 301 00, Plzeň
 • web: www.bkb.cz

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01, Rokycany
 • poštovní adresa: ÚSP Mirošov, Skořická 314, 338 43 Mirošov

 

PPP Domažlice

Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby. Mezi ně patří poradenství, diagnostika, reedukace, psychoterapie a prevence u dětí a mládeže ve věku 3 - 19 let.

 

Pracovní, finanční a kariérní poradenství

Jedná se o vzdělávací a poradenskou službu pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní či sociální situace spojené s finančními problémy, nezaměstnaností nebo s volbou povolání, a v této své situaci nemají dostatek informací a komunikačních dovedností nezbytných pro její řešení vlastními silami. Služba spočívá v poskytování informací a praktické vzdělávací podpory.

 

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

 • adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01, Rokycany
 • web: www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba České republiky

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

 • adresa: Nám.Republiky 71, P.O.Box 125, 347 01 Tachov
 • web: www.pmscr.cz

 

Proma-Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Provozbí doba: Pondělí - Čtvrtek 7:30 - 16:00 hodin, Pátek 7:30 - 12:00

 

Regionální institut duševního zdraví - Epoché, o.s.

Nabízíme standardní péči: psychiatrie, klinická psychologie, psychoterapie, program pro dobré zdraví. Telefonická krizová pomoc - linka důvěry.

 • adresa: Zábělská 5/43, 312 00 Plzeň-Doubravka
 • web: www.epoche.cz

 

Rodinná poradna

 • adresa: Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy

 

Rodinná poradna pro manželství, mezilidské vztahy Tachov

Sociální pracovnice poradny je k dispozici Po – Pá, od 7:00-15:30 hodin.

 

Sdružení pěstounských rodin-Poradna náhradní rodinné péče

Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

 

Sociální poradenství FN Plzeň

Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klientů, zajištění vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním klienta z FN, sociální poradenství je bezplatnou službou.

 

STOP PPP

Provoz neziskové organizace, která pořádá preventivních aktivity, vzdělávací a osvětové programy v problematice poruchy příjmu potravy.

 

Středisko výchovné péče Plzeň

Provoz diagnostického ústavu a střediska výchovné péče pro 36 dětí.

 

Terapeutická komunita

Provozovatelem je Česká asociace pro psychické zdraví. Služby tohoto resocializačního pobytového zařízení jsou určeny zejména klientům se schizofrenií. Pobyt v TK jim má pomoci obnovit sociální dovednosti, které vinou nemoci ztratili, a připravit je k pozvolnému začlenění se do tzv. normální společnosti, případně k využití náročnějších stupňů komunitní péče.

 

Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty v Plzni

Ústav zajišťuje vzdělávání a výzkum v oblasti patologické fyziologie.

 

d 05.05.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto