Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Kriminalita a delikvence

Mediace a probace:

 

Oddělení probačních a mediačních činností pro dospělé

 • adresa: Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
 • web: www.pmscr.cz

 

Oddělení probačních a mediačních činností pro mládež

 • adresa: Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
 • web: www.pmscr.cz

 

Oddělení výkonu obecně prospěšných prací

 • adresa: Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
 • web: www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Organizace a zajištění výkonu alternativních trestů.

 • adresa: Domažlická 800, 339 01  Klatovy III
 • web: www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

 • adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01, Rokycany
 • web: www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba (pobočka Plzeň-Vnitřní Město)

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Organizace a zajištění výkonu alternativních trestů.

 • adresa: Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
 • web: www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba (pobočka Tachov)

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Organizace a zajištění výkonu alternativních trestů.

 • adresa: náměstí Republiky 71, 347 01, Tachov
 • web: www.pmscr.cz

 

SES Druhá šance v Plzeňském kraji

Druhá šance v Plzeňském kraji se zaměřuje na podporu zaměstnanosti lidí podmíněně odsouzených nebo podmíněně propuštěných z výkonu trestu.

 

Sociální asistent v trestním řízení

Podpora osob, které se v souvislosti s trestnou činností dostaly do nepříznivé životní či sociální situace, kdy neznají svá práva a povinnosti a nemají dostatek informací a komunikačních dovedností nezbytných pro řešení této situace vlastními silami.

 

Středisko PMS

 • adresa: Paroubkova 228, Domažlice 344 01
 • web: www.pmscr.cz

 

Nízkoprahové kluby:

 

Diakonie CČE středisko Rokycany

Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy. Otevírací doba Po-Čt 13:30-18:00

 

K-centrum Tachov

Po,St,Pá 10-17 hod., po telefonické domluvě možné dohodnout konzultaci na úterý a čtvrtek

 • adresa: K.H.Borovského 177, 347 01 Tachov
 • web: www.kotec.cz

 

Klub SMYČKA

Volnočasový klub pro neorganizovanou mládež. Čajovna.

 • adresa: Radyňská 23, 326 00, Plzeň

 

Klub Ýčko, Naděje, pobočka Plzeň

Otevřeno po-čt 14:30-19:00

 

Nízkoprahový klub BALÓN

Pondělí, středa a čtvrtek 14:30 – 17:30 Klub Balón je jedním ze základních programů Salesiánského střediska mládeže v Plzni (SaSM); tak jako ostatní programy se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Jedná se o nízkoprahový klub, který zaměřuje svoji nabídku na děti ve věku od 9 do 15 let, jež nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup a snaha o dlouhodobost vytvářených vazeb.

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo

Služby jsou poskytovány bezplatně. Služba je poskytována terénním způsobem a v klubu Chapadlo, příchod průjezdem vedle radnice.

 

Nízkoprahový klub VZDUCHOLOĎ

Primární prevence kriminality, drogových závislostí a sociálně patologických jevů, pomoc mladým lidem při hledání vlastní identity, smysluplné naplnění volného času.Pondělí, středa 18:00 – 21:00 Pátek 15:00 – 18:00 Klub Vzducholoď je jedním ze základních programů Salesiánského střediska mládeže v Plzni (SaSM); tak jako ostatní programy se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky. Jedná se o nízkoprahový klub pro mladé od 15 let, kteří nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup k mladým a snaha o dlouhodobost vytvářených vazeb.

 

NZDM Pixla Ponton, občanské sdružení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla je zaměřené na pravidelnou a systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Dětem a mládeži nabízí bezpečný prostor pro realizaci volnočasových aktivit, vlastních i nabízených zařízením, a navazující sociální služby. Důležitou součástí nabídky je podpora a pomoc při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají. Otevřeno po-čt 14-19, pá 13-16.

 

Střecha-centrum pomoci dětem,mládeži a rodině

Centrum Střecha nabízí dětem, mladým lidem a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží souvisejících s výchovou dětí. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodiny, práci s problémovým chováním dítěte prostřednictvím různých programů.  

 

Terénní program COM.PASS

 

Terénní program CPPT

 • adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Šikana:

 

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině – Střecha

Poskytovat komplexní výchovnou, psychologickou, sociální a duchovní pomoc dětem, mládeži a rodinám potýkajícím se s ohrožením vývoje a výchovnými problémy. Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti výchovy.

 

Občanská poradna Rokycany

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství. Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00, Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů: Po 13:00-16:00, St 13:00-16:00

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství, Otevírací doba Po 7:00-16:30, Út-Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:30

 

PPP Domažlice

 

Probační a mediační služba České republiky

 • adresa: Nám.Republiky 71, 347 01 Tachov
 • web: www.pmscr.cz

 

Středisko výchovné péče

Ambulantní oddělení: otevřeno ve všední dny od 8:00 do 17:00

 

Středisko výchovné péče v Plzni

 

Střecha - centrum pomoci dětem, mládeži a rodině

 

Terénní program COM.PASS

 • adresa: Podmostní 1, 301 12, Plzeň
 • web: ponton.cz 

 

Terénní program CPPT

 • adresa: Havířská 11, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

 

d 26.11.2014

a ICM Plzeň

fotofotofotofotofotofoto