Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Drogy a jiné závislosti

AIDS Centrum, Fakultní nemocnice

Testy HIV a poradna.

 

Ambulantní program následné péče a doléčování - Centrum protidrogové prevence a terapie

Terapeutický a sociální program pro abstinující klienty po absolvování léčby, výkonu trestu či spontánně usilující o abstinenci, poradenství a dlouhodobá podpůrná terapie pro rodiče.

 • adresa: Plachého 6, 30100 Plzeň

 

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.

 

Centrum léčby závislosti na tabáku Klinika TRN, Fakultní nemocnice Plzeň

Léčba, poradna

 • adresa: Třída Dr. E. Beneše 13, 30599 Plzeň

 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevencevzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykovýchlátkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopadyzneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby aspolečnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spoluprácioptimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetněpodpory při vykročení do života bez závislosti.

 

 

Diakonie CČE středisko Rokycany - Nízkoprahové komunitní centrum

Drogy, alkohol, gambling, všeobecně problematika závislostí, streetwork

Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (Klub pro děti a mládež, streetwork) - Cílem centra je minimalizovat možná rizika se způsobem života dětí a mládeže zejména z Rokycan a okolí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy. Otevírací doba Po-Čt 13:30-18:00

 

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech

Všeobecně problematika závislostí

Centrum podpory rodiny – cílem je podpořit rodiče v jejich poslání, pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině, předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat škody, bránit tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy, pakliže to není nezbytné. Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo v domácnostech a tedy naprosto diskrétně, provozní doba Po – Pá 8:30-17:00

 

Dobřany, Psychiatrická léčebna, AT ambulance

Psychiatrická ambulance

 • adresa: Ústavní ulice 2, Dobřany, 334 41
 • web: www.pld.cz

 

Drogové poradenství ve věznici

Drogy,prevence, závislost

Provozní doba: Po 10:00 - 18:00, Út 10:00 - 16:00, St 10:00 - 18:00, Čt 10:00 - 16:00, Pá 10:00 - 18:00

 • adresa: Havířská 11, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Chráněné bydlení – Následná péče

Umožňuje bezpečný přechod z terapeutické komunity do společnosti a pomáhá s nalezením práce a vhodného bydlení, s hospodařením a s upevněním zdravých návyků, které klienti získali v léčbě.

 

K-centrum

Drogy, alkohol, gambling

Provozní doba: Po 10:00 - 18:00, Út 10:00 - 18:00, St 10:00 - 18:00, Čt 10:00 - 16:00, Pá 10:00 - 18:00. Kontaktní místnost: Po, St, Pá 12:00 - 15:00

 • adresa: Havířská 11, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

K-centrum Tachov

Poskytování služeb snižující zdravotní a sociální rizika plynoucí z užívání drog, ochrana zdraví neuživatelů drog a informování široké veřejnosti o rizicích spojených s užíváním drog.

Po,St,Pá 10-17 hod., po telefonické domluvě možné dohodnout konzultaci na úterý a čtvrtek.

 • adresa: K.H.Borovského 177, 347 01 Tachov
 • web: www.kotec.cz

 

Klatovy, Psychiatrická a AT ambulance

Drogy, alkohol

 • adresa: Plzeňská 569, Klatovy, 339 38

 

Kontaktní a denní centrum

Nízkoprahové zařízení poskytující poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog,

 

Kontaktní centrum (K-centrum)

Kontaktní centrum poskytuje odborné adiktologické (služby zabývající se příčinou, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí) služby osobám starším 15 let. Současně poskytuje poradenství, odborné konzultace a stáže pedagogům, výchovným poradcům a vysokoškolským studentům.

 • adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Linka důvěry a psychologické pomoci

Formou nonstop telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů/volajících, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou klient neumí řešit vlastními silami. Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu.

 

Místní protidrogový kooordinátor

Drogy,prevence, závislost

 

Občanská poradna Rokycany

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství. Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00, Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů: Po 13:00-16:00, St 13:00-16:00

 

Ordinace lékaře-psychiatra

Alkohol, závislosti

 • adresa: Dukelská 39,Domažlice 344 01

 

P-centrum

Prevence drogových závislostí
Provozní doba: Po-Čt 8:00 - 16:00, Pá 8:00 - 14:00

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Všeobecně problematika závislostí.

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství, Otevírací doba Po 7:00-16:30, Út-Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:31

 

Pohoda - Anonymní alkoholici

Úterý 17:00

 

Primární prevence (PP)

Ovlivňování postojů a chování mladistvých směrem k bezdrogovému způsobu života, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe samého, zkvalitnění komunikačních dovedností, získání znalostí, dovedností a postojů podporující zdravý životní styl, aplikace těchto znalostí v životě, zdravý rozvoj osobnosti a pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot.

 

Program následné péče

Centrum protidrogové prevence a terapie.

Otevírací doba pro neobjednané: Po 14:00 - 17:00, Út 10:00 - 13:00, St 14:00 - 17:00, Čt 10:00 - 13:00, Pá 10:00 - 13:00

 • adresa: Doudlevecká 71, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Protidrogový koordinátor

 • adresa: nám. Republiky 52, Horšovský Týn, 346 01
 • web: www.muht.cz

 

Protidrogový koordinátor

 • adresa: MěÚ Sušice, nám. Svobody 138, Sušice, 342 01
 • web: www.mususice.cz

 

Protidrogový koordinátor

 

Protidrogový koordinátor

 • adresa: Benešova třída 295, 301 01, Nýřany
 • web: www.nyrany.cz

 

Protidrogový koordinátor

 

Psychiatr MUDr. Helena Marešová

Otevírací hodiny: Pondělí 7:30 – 14:30, Úterý 15:00 – 18:00, Středa 13:30 – 17:30, Čtvrtek - Pátek 7:30 – 12:30

 • adresa: Plzeňská 200, 330 11, Třemošná

 

Psychiatr MUDr. Helena Marešová (pobočka Kralovice)

 • adresa: Plzeňská tř. 345, 331 41, Kralovice

 

Psychiatrická léčebna, primariát I., oddělení 26

Léčba žen závislých na alkoholu.

 

Soukromý psychiatr Zbranková

poradna, ambulantní léčba

 • adresa: Masarykovo náměstí 351, 33023, Nýřany

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

SKP Plzeň provozuje od r. 1999 Terapeutickou komunitu Vršíček pro muže ve věku 18 - 40 let s některým typem závislosti (drogy, alkohol, gambling). Program trvá cca 1 rok.

 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - Terapeutická komunita Vršíček

Terapeutická komunita pro muže ve věku 18 - 40 let s některým druhem závislosti (alkohol, drogy, gambling). Po skončení léčby mohou klienti přestoupit do Střediska následné péče - chráněné bydlení.

 

Teen Challenge Černošín (indukční centrum pro muže)

Terapeutická komunita, pobytový program.

 

Terénní program, (streetwork)

Nýřany, pondělí 13:00 - 17:00

 • adresa: Klatovská 90, 301 00, Plzeň
 • web: www.cppt.cz

 

Terénní programy - Centrum protidrogové prevence a terapie

 • adresa: Havířská 11, 30100 Plzeň

 

Ulice – Agentura terénní sociální práce

 • adresa: Úslavská 31, 326 00, Plzeň
 • telefon: 720 587 053

web: www.ulice-plzen.com

Krajské centrum pro nelátkové závislosti - CPPT o.p.s

d 15.06.2017

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto