Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Domácí násilí

Azylový dům pro ženy

14 lůžek, cena za lůžko první tři měsíce 55 Kč na den.Po uplynutí třech měsíců 65 Kč na den

 

Balance

Poskytování pomoci obětem domácího násilí a informací o možnostech řešení tíživé životní situace.

  • adresa: Soukenická 47, 345 61  Staňkov

 

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
Osobní příjem bez objednání: úterý a čtvrtek 16:00 - 18:00
Poradna poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případového manažera, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8.30–15.30 hodin. V pátek od 8.30-15 hodin.

 

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Tachova poskytuje sociální služby formou pobytových služeb s celoročním nepřetržitým provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností, vyžadujícím pravidelnou pomoc, komplexní péči včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče a současně nabízí aktivizační a sociální terapeutické činnosti.

 

Plus pro lidi v krizové situaci

Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ.  Jejím posláním je poskytnout dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení v situacích, které vnímají jako naléhavé, nepříjemné či ohrožující. a nedokáží ji zvládnout vlastními silami.

 

Diecézní charita Plzeň

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pod Diecézní charitou Plzeň poskytuje sociální služby, které se zaměřují na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Plzeňském kraji.

  • adresa: Cukrovarská 16, 301 00, Plzeň
  • web: www.dchp.cz

 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Kapacita zařízení: 25 uživatelů

 

Linka dětské pomoci

7-20 hod všední dny

  • adresa: Staniční 74, Plzeň

 

Linka důvěry a psychologické pomoci

Linka důvěry a psychologické pomoci /LDPP/ je sociální služba telefonické krizové pomoci, je jediné pracoviště tohoto druhu v Plzeňském a Karlovarském kraji!

  • web: http://www.epoche.cz/linkaduvery.html

 

Městská charita Plzeň

Nabídka sociálního ubytování pro lidi v tíživé životní situaci.

  • adresa: Plachého 1878/52, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí
  • web: www.mchp.cz

 

Městský úřad Rokycany, Odbor sociální a zdravotní

Otevírací doba Po 7:30-11:30, 12:30 - 17:00, Út 7:00-11:30, 12:30-15:00, St 7:30 -11:30, 12:30-17:00, Čt 7:00-11:30, 12:30-15:00, Pá 7:00-11:30, 12:30-14:30, úřední dny pondělí a středa

 

Občanská poradna Rokycany

Cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci. Cílem občanských poraden je poskytovat co nejvyšší úroveň sociálně odborného poradenství. Otevírací doba: Po 13:00-17:00, Út 13:00-16:00, St 8:00-12:00,13:00-17:00, Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů: Po 13:00-16:00, St 13:00-16:00

 

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Poradenské služby a zázemí pro ženy a dívky v tísni.

 

Oblastní charita Rokycany

Posláním krizového zařízení pro ženy je pomoc matkám s dětmi v sociální nouzi, dívkám, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím, obětem domácího násilí. Zařízení nabízí dočasné přístřeší s kapacitou 8 lůžek a individuální resocializační programy. služby, vedení k samostatnosti, nikoli k závislosti.

  • adresa: nám. Josefa Urbana 52, 337 01, Rokycany

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství, Otevírací doba Po 7:00-16:30, Út-Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-14:30.

d 19.10.2015

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto