Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Mladí volí

Mladí volí do Plzeňského kraje

Národní parlament dětí a mládeže spouští novou kampaň v souvislosti s nacházejícími krajskými volbami, které se budou konat 7. a 8. října 2016. Kampaň nese název Mladí volí a jejím cílem je především zvyšování občanské participace mladých lidí, jejíž nedílnou součástí je aktivní volební účast, která je v současné době obecně velmi nízká.

“Kampaň Mladí volí, cílí na mladé lidi, kteří již mají možnost volit, ale také na ty, kteří se k volbám teprve chystají. Kromě informací o volbách, které se budou pravidelně objevovat na facebookových stránkách Národního parlamentu dětí a mládeže, chystáme diskuzi s kandidáty do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje. Témata diskuzí se dotknou především oblasti školství a dopravy, které mají krajští radní v kompetenci a které se mladých týkají nejvíce. Dalším ze záměrů kampaně je jednoduché osvětlení volebního procesu, který mladé lidi může mnohdy od volební účasti odradit.” popisuje projekt předsedkyně Michaela Doležalová.

Výše zmíněná diskuze se uskuteční v Plzeňském kraji 27. 9. 2016 od 10:00 ve Středisku volného času RADOVÁNEK v Plzni za účasti kandidátů napříč politickým spektrem.

Aktuální informace najdete na webové či facebookové stránce Národního parlamentu dětí a mládeže a také na facebookové události Mladí volí v Plzni.

d 23.09.2016

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto