Informační centrum Plzeň pomáhá mladým lidem v různých otázkách a problematických oblastech jejich života...

Informační centrum pro mládež - Plzeň

top sign

Ven s Erasmem - ICM Plzeň navazuje kontakty s Eurocentrem

Cílem soutěže je ocenit příběhy ve formě fejetonu či eseje nejen účastníků programu Erasmus (Comenius, Leonardo da Vinci)/Erasmus+, ale i těch, kteří o něm jen slyšeli.

Vítězové soutěže budou oceněni jak věcnými cenami, tak i medializací (publikace příspěvku do soutěže v Plzeňském deníku, autorské čtení v sále beletrie Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje).

Své příspěvky do soutěže zasílejte od 1. 2. do 15. 4. 2017 na e-mail: eurocentrum.plzen@euroskop.cz, nezapomeňte uvést jméno, název školy a ročník, který navštěvujete, včetně e-mailového a telefonického kontaktu.

Slavnostní vyhlášení proběhne v SVK PK 23. 5. 2017.

Maximální rozsah příspěvku je jedna normostrana (1 800 znaků vč. mezer).

Zaslané příspěvky budou vyhlašovateli soutěže hodnoceny zvlášť v kategoriích student SŠ a student VŠ.

Podrobné info a přihlášku najdete zde: 

https://plzen.eurocentra.cz/ecms/plzen/akce/4664/ven-s-erasmem/

d 02.03.2017

a Iveta Šlajerová

fotofotofotofotofotofoto